ผักออแกนิก คืออะไร? + ประโยชน์ของผักออกแกนิก ที่มีต่อสุขภาพ

ผักออแกนิก (Organic) หรือที่บางคนจะสะกดด้วยคำว่า ผักออแกนิค, ผักออร์แกนิก, หรือว่าผักออร์แกนิค) ซึ่งมันก็เป็นผักอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมาก ลักษณะเด่นก็คือเวลาปลูกจะไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ เลย เหมือนกับเติบโตขึ้นมาจากธรรมชาติ ผู้ที่ปลูกผักออแกนิกนี้ จะต้องมีการดัดแปลงสภาพต่างๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ ตั้งแต่ การใช้ปุ๋ยธรรมชาติในดิน มีการบำรุงรักษาดิน มีอากาศ ความชื้น น้ำ และอื่นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักให้พืชออแกนิก เจริญเติบโตขึ้นมาให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุด และเพราะต้องการความเอาใจใส่แบบนี้นี่เอง ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการปลูกสูง เพราะต้องใช้เวลาเพาะปลูกนาน เนื่องจากไม่ใช้สารเคมีเร่งให้มันโตเร็ว เมื่อผักออแกนิกนี้วางขายในตลาด ก็จะมีราคาแพง เพราะมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าพืชผักทั่วๆ ไป ยิ่งไปกว่านั้นยังมีเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้เวลาปรับสภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงศัตรูพืชมาเบียดเบียน บางแห่งที่มีการปลูกผักออแกนิกถึงกับต้องกางมุ้งปลูกคอยประคบประหงม เหมือนลูกกันเลยทีเดียว แต่ไม่ว่าสวนไหน จะปลูกด้วยวิธีใดก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ไม่มีการใช้สารเคมีระหว่างนั้นเป็นอันขาด ถึงแม้ว่าจะมีศัตรูพืชอย่างหนอนและแมลงเข้ามารบกวนบ้าง ก็จะใช้ได้เพียง ยากับจัดศัตรูพืชที่มาจากธรรมชาติล้วนๆ จึงจะถือว่าเป็น “ผักออแกนิก” อย่างแท้จริง

 

001

ผักออแกนิก ผักไฮโดรโปนิกส์ และผักปลอดสารเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

ผักออแกนิก คือผักที่เจริญเติบโตขึ้นมาโดยไม่ต้องอาศัยสารเคมีใดๆ แต่ผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) นั้น เป็นผักที่เจริญเติบโตมาได้โดยไม่ต้องใช้ดิน คือใช้เฉพาะน้ำ และเติบโตมาด้วยสารอาหารที่สกัดมาจากสารเคมีอีกที ซึ่งหมายความว่าผักไฮโดรโปนิกส์ ไม่ใช่ผักออแกนิกไร้สารเคมีอย่างที่หลายคนเข้าใจ ผักชนิดนี้เป็นการประยุกต์การปลูกผักที่ไม่ต้องใช้พื้นที่ในการปลูกให้มาก อย่างเช่นในตัวเมืองใหญ่ๆ เมื่อไม่ต้องการแร่ธาตุจากดินเพื่อให้ผักเจริญเติบโต ก็ต้องการแร่ธาตุซึ่งมีปนมากับในน้ำ ซึ่งเป็นสารเคมีอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การที่ผักไฮโดรโปนิกส์ หรือว่าผักไร้ดินพวกนี้ได้รับความนิยมจากคนในเมืองก็เพราะมันดูสะอาด แล้วก็มีราคาไม่แพงจนรับไม่ได้ส่วนผักปลอดสารก็คือผักที่มีการใช้สารเคมีช่วยให้เจริญเติบโต รวมถึงการกำจัดศัตรูพืชในระหว่างการเพาะปลูก จนกระทั่งใกล้เวลาเก็บเกี่ยว และจะมีการเว้นวรรคการใช้สารเคมี ในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งจะมากหรือน้อยนั้น ก็แล้วแต่เกษตรกรผู้เพาะปลูกจะเป็นผู้กำหนดเอง สรุปแบบง่ายๆ ก็คือ ผักปลอดสารที่ฟังดูดี เหมือนไม่ใช้สารใดๆ มาช่วยเพื่อทำการเพาะปลูกเลย ที่แท้ก็เป็นผักปลอดสารแค่ในช่วงตอนเก็บเกี่ยวผลผลิตเท่านั้น แต่ไม่ได้ปลอดสารในระหว่างการเพาะปลูกเพราะฉะนั้นผักปลอดสารก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกับผักที่มีวางขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปเลย

 

ดูอย่างไรว่าผักชนิดไหนเป็นผักออแกนิก ผักปลอดสาร หรือผักไฮโดรโปนิกส์

จริงดูที่ว่าการดูแค่ลักษณะภายนอก จะไม่มีทางรู้เลยว่าผักชนิดไหนเป็นผักที่ได้มาจากการปลูกแบบออแกนิก ปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ หรือว่าผักปลอดสาร แต่เราก็สามารถสังเกตได้จากเครื่องหมาย มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท.หรือที่เรียกว่า “IFOAM”  กับอีกเครื่องหมายนึงคือ Organic thailand เป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

002

ซึ่งขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ มกท. หรือเครื่องหมาย มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช่การตรวจรับรองว่า ผลิตผลนั้นๆ ปลอดจากสารเคมีตกค้างใดๆ  แต่เป็นการตรวจรับรองระบบบริหารจัดการผลิต เพราะฉะนั้น ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ก็คือ ผลผลิตที่ได้มาจากกระบวนการผลิตที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งในข้อกำหนดของมาตรฐานนั้น มีข้อกำหนดการห้ามสารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตรทุกชนิด อีกทั้งต้องมีการพยายามป้องกันการปนเปื้อนสารเคมีจากสภาพแวดล้อมอย่างดีที่สุด เท่าที่สามารถทำได้  อย่างไรก็ดี มกท. อาจใช้วิธีตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลิตผล เพื่อตรวจสอบพิเศษในบางกรณีเท่านั้น

 

วิธีการปลูกผักออแกนิก ฟาร์มปลูกผักออแกนิก

 

วิธีการปลูกพืชไร้ดิน หรือ ผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)

 

ทำไมถึงควรเลือกกินผลิตภัณฑ์ออแกนิก

ในปัจจุบันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ผลิตภัณฑ์อาหารออแกนิกนั้น มีราคาแพงกว่าสินค้าทั่วๆ ไปที่มีวางขายอยู่ตามท้องตลาด เพราะมีต้นทุนการผลิตที่สูง ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน ซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าการปลูกแบบปกติ และยังมีการเลือกปลูกแต่เฉพาะพืชผักตามฤดูกาลนั้นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนของการเจริญเติบโต นอกจากนี้การเก็บเกี่ยวพืชผลแบบออแกนิก และการจัดส่งยังต้องคำนึกถึงความสดใหม่อยู่เสมอ แต่ถ้าหากมาคิดให้ดีถึงข้อดี และคุณประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับกลับคืนมานั้นก็มีมากมายเช่นกัน อีกทั้งในปัจจุบัน หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามมุ่งให้ความรู้เกษตกร ถึงข้อดีของการทำการเกษตรกรแบบออแกนิกในระยะยาว ซึ่งจะให้ผลผลิตในปริมาณสูงกว่าการเกษตรทั่วไป นอกจากนี้ยังได้มีการนำเข้าสินค้าออแกนิก มาจากหลายประเทศเพื่อนำมาจำหน่าย ทำให้ผลิตภัณฑ์ออแกนิก ซึ่งทำให้ราคาผลิตภัณฑ์ออแกนิกในท้องตลาดมีราคาไม่แพงจนเกินไปนัก

 

004

เหตุผล ที่เราควรรับประทานผลิตภัณฑ์ออแกนิก
 1. ผลิตภัณฑ์ออแกนิกทุกประเภทจะได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างถูกต้อง ถึงคุณค่าทางโภชนการและขั้นตอนการผลิตที่ปลอดสารพิษตกค้าง
 2. อาหารออแกนิกมีรสชาติดี เนื่องจากปลูกจากดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามฤดูกาลของพืชผักชนิดนั้นๆ ทำให้ผลผลิตมีเนื้อแน่นและรสชาติเข้มข้น และสดใหม่
 3. การรับประทานอาหารออแกนิก จะช่วยลดภาวะการเสี่ยงต่อโรคร้ายที่มีสารเคมีเป็นสาเหตุหลักเช่น โรคมะเร็ง
 4. การเกษตรแบบออแกนิกไม่ใช้เทคนิคการตัดต่อพันธุกรรม จึงมั่นใจได้ว่าผลผลิตที่ได้เป็นการพันธุ์แท้และดั้งเดิมที่สุด
 5. ผลิตภัณฑ์ออแกนิกหรืออีกความหมายคือ ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษ ซึ่งหมายความว่าไม่เป็นภัยต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม นับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยอนุรักษ์ดิน น้ำ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างบริสุทธิ์และยั่งยืนต่อไป

 

005

ประโยชน์ของผักออแกนิก
 1. การบริโภคผักออแกนิกเป็นอาหาร ในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำในชีวิตประจำวัน จะช่วยทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้น ทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยได้ง่าย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้ เนื่องจากผักออแกนิกจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าพืชผักทั่วไป ซึ่งเป็นที่ยอมรับแล้วว่ามีส่วนการใช้ต่อต้านมะเร็งได้ด้วย
 1. ประโยชน์ของการปลูกผักออแกนิก ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ไม่มีสารพิษตกค้าง และมีความปลอดภัยสูงต่อผู้บริโภค เพราะผักออแกนิกเป็นผักที่ใช้วิธีปลูกในแบบธรรมชาติล้วนๆ 100% ส่วนประกอบทุกอย่างที่มีอยู่ในพืชผักจึงมีความบริสุทธิ์ ปลอภัยไม่มีสารพิษต่างๆ ที่เป็นสารก่อมะเร็ง
 1. ช่วยลดอัตราเสี่ยงเด็กสมองพิการ เด็กซนผิดปกติ และโรคออทิสติก เนื่องจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์นั้นมีมากกว่าร้อยชนิด ที่เป็นสาเหตุของโรคดังกล่าว
 1. การรับประทานอาหารประเภทผักออแกนิกยังส่งผลดีกับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ และยังช่วยทำให้น้ำนมของคุณแม่มีปริมาณของกรดไขมันที่มีคุณค่าทางสารอาหารสูงกว่าปกติอีกด้วย
 1. ยาฆ่าแมลงที่ตกค้างอยู่ในผักทั่วไป จะมีผลโดยตรงกับฮอร์โมนเพศ ซึ่งมีผลทำให้เซ็กส์เสื่อมได้ การหลีกเลี่ยงสารเคมีอันตราย แล้วหันมาบริโภคพืชผักออแกนิก ก็ช่วยให้เราอยู่ห่างจากภัยร้ายต่อสุขภาพเหล่านั้นได้
 1. ผักออแกนิกจะมีสารอาหาร วิตามิน เกลือแร่ เอนไซม์ และสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณค่ามากกว่าผักทั่วไปที่มีวางขายอยู่ตามท้องตลาด
 1. รสชาติของผักออแกนิกจะดีกว่าผักที่ปลูกกันทั่วไป เพราะเป็นพืชผักที่เติบโตตามฤดูกาล แน่นอนว่าจะต้องมีรสชาติที่หวาน หอม อร่อยกว่าที่ใช้สารเคมีเป็นไหนๆ
 1. สามารถช่วยลดสารพิษในสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องจากการปลูกผักทั่วไปจะทำให้สารเคมีที่ใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในดิน ในน้ำ และในอากาศ
 1. การปลูกผักแบบออแกนิกสามารถช่วยฟื้นฟูสภาพดินได้ เพราะการทำเกษตรแบบใช้สารเคมีนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าจะทำให้ดินเสื่อมคุณภาพและไม่มีคุณสมบัติที่ดีในการเพาะปลูก ทำให้ปลูกอะไรก็ไม่ได้ผลผลิตที่ดีตามต้องการ นอกจากนี้ผักที่ปลูกก็แทบจะไม่ได้คุณค่าทางสารอาหารที่ครบถ้วนอย่างที่ควรจะเป็น
 1. ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีววิทยา เพราะการไม่ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงจะช่วยทำให้มีชีวิตในท้องถิ่นมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ และช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีววิทยาไปเรื่อยๆ
 1. ช่วยทำให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น เนื่องจากไม่มีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ทำให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีเหล่านี้ได้
 1. ช่วยลดต้นทุนการผลิตในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยและสารเคมีต่างๆ และช่วยลดปริมาณการนำเข้าของสารเคมีจากต่างประทศ (ในแต่ละปีประเทศไทยมีการสั่งซื้อจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก)
 1. ผลผลิตที่เป็นพืชผักออแกนิก สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรมากขึ้น จากการจำหน่ายผัก เนื่องจากผลผลิตที่ได้เป็นที่ต้องการของ

ที่มา www.actorganic-cert.or.th, www.youtube.com
ขอบคุณรูปภาพจาก: acneeinstein.com, actorganic-cert.or.th, tops.co.th, naturalnewsblog.wordpress.com, thehealthylifechoice.com