ดูชัดๆ!! เทียบผลทดสอบปริมาณน้ำตาล ชาไข่มุก 25 ยี่ห้อ

ใครๆ ก็ชอบกินชานมไข่มุก ตอนนี้เดินไปไหนก็เจอแต่ร้านชานมไข่มุกเต็มไปหมด รู้ทั้งรู้ว่ากิยแล้วเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน เพราะน้ำตาลเยอะเหลือเกิน แต่ถ้ามีแบรนด์ใหม่มาก็ต้องขอลอง งานนี้ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โดยโครงการเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ได้ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างชานมไข่มุกในเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 25 ยี่ห้อ ขนาดแก้วปกติ แบบไม่ใส่น้ำแข็ง มาส่งตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ทั้งในเรื่องของ ปริมาณพลังงาน น้ำตาล และไขมัน รวมถึงทดสอบหาโลหะหนักประเภทตะกั่ว และสารกันบูดในเม็ดไข่มุก ซึ่งผลปรากฏออกมาเป็นที่น่าสนใจดังนี้

ยี่ห้อที่มีปริมาณน้ำตาลต่อแก้วน้อยที่สุด คือ ยี่ห้อ KOI (โคอิเตะ) โดยมีปริมาณน้ำตาลเท่ากับ 16 กรัม (4 ช้อนชา)

ยี่ห้อที่มีปริมาณน้ำตาลต่อแก้วมากที่สุด คือ ยี่ห้อ CoCo Fresh Tea & Juice มีปริมาณน้ำตาล 74 กรัม (18.5 ช้อนชา)

***องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำปริมาณน้ำตาลที่ได้รับต่อวัน ไม่ควรเกิน 24 กรัม (6 ช้อนชา) ซึ่งนี่หมายความว่าในจำนวนที่ทดสอบทั้งหมด มีเพียง 2 ยี่ห้อเท่านั้นที่มีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่า 24 กรัม คือ ยี่ห้อ KOI และ ยี่ห้อ TEA 65°

ลำดับ ยี่ห้อชานมไข่มุก ปริมาณต่อแก้ว (กรัม) * คุณค่าทางโภชนาการ
(หน่วย / น้ำหนักหนึ่งแก้ว)
ราคาแก้วละ
(บาท)
ปริมาณน้ำตาล (g.) ปริมาณน้ำตาล (ช้อนชา) ***
(น้ำตาล 4 กรัม= 1 ช้อนชา)
1 KOI Thé 173 g. 16 4 70.-
2 TEA 65° 306 g. 22 5.50 80.-
3 Brown Café & Eatery 272 g. 29 7.25 65.-
4 Fire Tiger by Seoulcial Club 289 g. 31 7.75 140.-
5 ATM 280 g. 32 8 65.-
6 Mister Donut 255 g. 33 8.25 35.-
7 Nobicha 267 g. 33 8.25 24.-
8 BRIX Desert Bar 277 g. 33 8.25 85.-
9 Mr.Shake 306 g. 36 9 55.-
10 The ALLEY 412 g. 36 9 110.-
11 Chamuku 389 g. 37 9.25 29.-
12 Nuu tea 451 g. 38 9.50 24.-
13 Monkey Shake 393 g. 39 9.75 35.-
14 Nomi Mono 375 g. 43 10.75 75.-
15 Crown Bubble 452 g. 43 10.75 50.-
16 JIN 306 g. 44 11 35.-
17 KAMU 420 g. 44 11 60.-
18 Tea Story 428 g. 46 11.50 60.-
19 DAKASI tea 446 g. 46 11.50 65.-
20 Fuku MATCHA 445 g. 47 11.75 50.-
21 Ochaya 438 g. 50 12.50 35.-
22 Cha…Ma 341 g. 59 14.75 23.-
23 Formosa 450 g. 65 16.25 40.-
24 MOMA’S Bubble Tea Bar 404 g. 68 17 24.-
25 CoCo Fresh Tea & Juice 699 g. 74 18.50 70.-


หมายเหตุ: 
* ปริมาณน้ำหนักต่อแก้ว (กรัม) ของชานมไข่มุก เป็นขนาดแก้วปกติของแต่ละยี่ห้อ (ไม่รวมน้ำแข็ง)

ส่วนผลการทดสอบสารกันบูดประเภทกรดเบนโซอิก (Benzoic Acid) และกรดซอร์บิก (Sorbic Acid) ในเม็ดไข่มุก พบว่า ยี่ห้อที่มีปริมาณสารกันบูดน้อยที่สุด ได้แก่ ยี่ห้อ The ALLEY มีปริมาณกรดซอร์บิก เท่ากับ 58.39 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และยี่ห้อที่พบปริมาณสารกันบูดรวมมากที่สุด ได้แก่ ยี่ห้อ BRIX Desert Bar พบปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกรวมกัน เท่ากับ 551.09 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แต่ก็ถือว่าไม่เกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และไม่พบการปนเปื้อนของสารตะกั่ว

ลำดับ ยี่ห้อชานมไข่มุก สารกันบูด (mg/kg) โลหะหนัก
กรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก รวม ตะกั่ว
1 The ALLEY 58.39 58.39
2 Mister Donut 34.44 27.02 61.46
3 CoCo Fresh Tea & Juice 62.55 62.55
4 Nuu tea 68.19 52.85 121.04
5 ATM 67.51 57.52 125.03
6 MOMA’S Bubble Tea Bar 68.64 57.42 126.06
7 TEA 65° 63.01 63.56 126.57
8 Tea Story 73.52 59.00 132.52
9 Brown Café & Eatery 77.69 67.87 145.56
10 Fuku MATCHA 88.93 59.52 148.45
11 Mr.Shake 82.82 66.11 148.93
12 Formosa 86.93 70.18 157.11
13 Crown Bubble 120.46 53.17 173.63
14 KAMU 104.30 73.33 177.63
15 DAKASI tea 122.03 55.81 177.84
16 Nobicha 95.10 95.94 191.04
17 Cha…Ma 111.73 90.71 202.44
18 Nomi Mono 112.86 93.64 206.50
19 KOI Thé 216.95 216.95
20 Monkey Shake 122.89 101.37 224.26
21 JIN 129.99 104.36 234.35
22 Ochaya 160.21 131.55 291.76
23 Fire Tiger by Seoulcial Club 152.04 186.71 338.75
24 Chamuku 221.07 292.41 513.48
25 BRIX Desert Bar 300.60 250.49 551.09

 

และสิ่งที่น่าสนใจคือ ชานมไข่มุกทุกยี่ห้อมีสารกันบูด

สำหรับเรื่องนี้ ทันตแพทย์หญิงมัณฑนา ฉวรรณกุล รองผู้จัดการโครงการฯ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกแนะนำว่า ไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกินวันละ 6 ช้อนชา (24 กรัม) จากการทดสอบชานมไข่มุก ยี่ห้อที่มีน้ำตาลน้อยสุด คือ 16 กรัม (4 ช้อนชา) และมากสุด คือ 74 กรัม (18.5 ช้อนชา) ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกินกว่าปริมาณที่ควรได้รับถึง 3 เท่า และแม้เครื่องดื่มจะมีน้ำตาลน้อยกว่า 24 กรัม แต่ก็พบว่า ในหนึ่งแก้วมีปริมาณน้ำตาลต่อวันไปแล้ว 2 ใน 3 ซึ่งคาดได้ว่า ปริมาณการบริโภคจะเกินข้อแนะนำ

เครดิต: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ถูกใจเรื่องนี้ ช่วยแชร์ด้วยนะคะ (^人^)